Garantni list
Uz svaki uređaj koji ima navedeno u opisu da ima garanciju, kupac dobija ovjeren garantni list proizvođača/uvoznika i fiskalni račun izdat od naše strane.

Ovlašteni servis
Podaci o ovlaštenim servisima su iskazani na garantnim listovima.

Reklamacije
masineialati.ba vodi računa da se svaki uređaj, koliko je to u mogućnosti, testira prije slanja kupcu tako da je mala vjerovatnoća da dobijete neispravan uređaj. Ukoliko do toga ipak dođe (fabrička greška) ili se desi kvar na uređaju u garantnom roku, potrebno je da uređaj dostavite u Partner D.o.o. ili najbliži ovlašteni servis koji je naveden na garanciji.

Kupce molimo da obavezno pročitaju upustvo za upotrebu kao i šta sve spada pod garanciju uređaja, kako se kvar ne bi prouzrokovao nestručnim rukovanjem ili nepažnjom.

Svaki proizvođač ili uvoznik je dužan, prema zakonu BiH, da obezbjedi rezervne dijelove za uređaj u trajanju od najmanje 7 godina.

Povrat robe – 100% garancija
Povrat robe je moguć u roku od 15 dana od dana kupovine. Roba mora biti neotpakovana, nekorišćena u originalnom pakovanju. 100% povrat novca na tekući račun kupca (umanjen za troškove dostave ukoliko su postojali). Kupac snosi sve troškove povrata robe prodavcu!